Mânăstirea Clocociov


Se află situată în sudul oraşului Slatina şi este atestată documentar din secolul al XVI-lea, din vremea lui Neagoe Basarab (1512-1521), după cum este menţionat într-un zapis din 1512. Acest aşezământ a fost refăcut de către Mihai Viteazul (1593-1601). Degradările survenite după 1628, determină o nouă refacere în timpul lui Matei Basarab, de către marele dregător Dinicu Buicescu (vel-aga).

Zidirea bisericii începe in 1645 şi dureaza câteva luni. În cursul secolelor XVII-XVIII mânăstirea este cunoscută prin proprietăţile şi veniturile de care dispunea, fiind închinată mânăstirii Cutlumus de la Muntele Athos.

Începând din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, dar mai ales după secularizarea averilor mânăstiresti, viaţa monahală începe să decadă, cutremurul din 1838, primul război mondial dar şi un devastator incendiu, ducând la degradarea complexului arhitectural. Între anii 1980-1981 s-au făcut restaurări cu sprijinul financiar al Episcopiei Râmnicului.Datele cele mai complete asupra aspectului mânăstirii ni le oferă catagrafia din 1862, din care aflăm detalii asupra unor constructii azi cu totul dispărute. Aflăm din aceasta că biserica avea trei turle. Catapeteasma veche a fost refăcută, păstrând însă cele două icoane praznicare si cinci icoane mari împărăteşti. Curtea era împrejmuita cu ziduri, iar deasupra intrării se afla clopotnita.

Hramul mânăstirii - Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

No comments: